Estatuts

estatuts

Els estatuts de l’associació és un document on diu totes les condicions que regiran l a nostra associació.

Tot i que en un principi no importin certes parts redactades cal ser primmirats a l’hora de confeccionar-los.

Normalment aquests tipus de normes no es fan servir gaire, però si hi ha problemes, aquest document ens farà de mediador, per això cal que estigui ben exposat tot el que pensem i esperem de la nostra iniciativa.

Des d’aquí us podeu baixar la proposta de la Generalitat per redactar els vostres estatuts. No és un qüestionari a emplenar, cal llegir-se tots els apartats. Sobretot el que fa referència als diners, comptes corrents, … i la de nous associats.

model_estatuts_assoc_general

 

Anuncis