Informació sobre l’accés a la universitat

Per a poder accedir a la universitat cal fer les PAU per millorar la nota, i en algunes carreres és necessari fer la PAP.  En el proper enllaç hi tens tota la informació.

INFORMACIÓ SOBRE LES PAU I LES PAP

Anuncis